Лекції

Лекції (українською мовою, 30хв. – 1год., за попереднім замовленням)

Мистецтво, його види і жанри

Види та жанри живопису (Марчук Т.І.)

Мистецтво модернізму ХХ ст. (Гужва О.Ф.)

Натюрморт у європейському мистецтві (Ільків М.М.)

 

Світове мистецтво

Музей як скарбниця культурних надбань людства (Денисова О.В.)

Лувр – скарбниця світового образотворчого мистецтва (Марчук Т.І.)

Мистецтво Стародавньої Греції (Мельник Л.В.)

Мистецтво Стародавнього Риму (Филипчук Л.С.)

Розвиток образотворчого мистецтва в  епоху Відродження (кінець 13-16ст.) (Ільків М.М.)

Видатні живописці Іспанії (Марчук Т.І.)

З історії виникнення письма та книги (Курущак Л.М.)

 

Українське мистецтво

Іконографія образів Богородиці та Ісуса Христа (Курущак Л.М.)

Пам’ятники Кобзареві (Курущак Л.М.)

Тарас Шевченко-художник (Денисова О.В.)

Українська народна вишивка (Филипчук Л.С.)

Українське декоративно-ужиткове мистецтво(Чекалюк О.А.)

Український живопис ХVІІІ-ХІХ ст. (Чекалюк О.А.)

Мистецтво Київської Русі та руських земель  Х-ХІІ ст. (Мельник Л.В.)

 

 

Мистецтво Буковини

Сучасне декоративно-прикладне мистецтво Буковини (Денисова О.В.)

Первісне мистецтво Буковини (палеоліт-бронза)  (Ільків М.М.)

Архітектурні пам’ятки Чернівців (Мельник Л.В.)

Життя й творчість Євзебія Ліпецького (Курущак Л.М.)