Филипчук Л.С.

ФИЛИПЧУК ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА – провідний зберігач наукового відділу фондів
1. Филипчук Л. «Магія трав» на полотні / Версії, №6, 8 лютого 2008р.
2. Филипчук Л. Орнаментальні мотиви жіночих сорочок Заставнівщини кін. 19-20ст. (на матеріалах колекції ЧХМ) // Художній музей поч. ХХІ ст. і його роль у формуванні сучасного культурного середовища (Науково-практична конференція, присвячена 20-річчю Чернівецького художнього музею, 25-26 листопада 2008р.).- Чернівці, 2008.- С.74-77
3. Филипчук Л. «Вінок-вінець-очіпок»: жіночі образи в українських традиційних головних уборах / Буковинське віче, №41, 5жовтня 2012р.
4. Филипчук Л. «Шовковий шлях» Світлани Маліни / Буковинське віче, № 5, 1 лютого 2013р.
5. Филипчук Л. Від вишиванки – до живописного полотна: український народний жіночий одяг у творах живопису із колекції Чернівецького обласного художнього музею / Буковинське віче, №17, 26 квітня 2013р.
6. Филипчук Л. Народний жіночий одяг у живописних творах з колекції ЧХМ // Історія і сьогодення музею: головні аспекти діяльності, завдання, проблеми, рішення: матеріали науково-практичної конференції до 150-ї річниці заснування крайового музею у Чернівцях (15-16 травня 2013р.).- Чернівці, 2013. – С.346-350
7. Филипчук Л. Твори графіки і живопису із колекції ЧХМ як джерело вивчення українського традиційного жіночого костюму// Проблеми культури і мистецтва на сучасному етапі і роль художніх музеїв в їх вирішенні (Науково-практична конференція, присвячена 25-річчю Чернівецького художнього музею, 25-26 червня 2013р.).- Чернівці… – у підготовці до друку
8. Филипчук Л. Один рушник на двох. Феєрія вишитих робіт Світлани та Галини Махонюків / Буковинське віче, №38, 19 вересня 2013 р.

9. Филипчук Л. Художні вироби із шкіри як оригінальний компонент традиційного буковинського народного костюму (на зразках з колекції ЧХМ)/https://www.facebook.com/CZARTMUZ/

10.Мистецтво як об’єднуючий фактор у сучасному світі, і роль худ.музеїв у формуванні світогляду  людини ХХІст. Матеріали наук.-практичної конференції від 11.10 2018 р., присвяченої 30-річчю Чернівецького обласного художнього музею.-Чернівці, 2019.